Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Journalistikk og sosiale mediumChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter arbeidet med læringsstien skal du

  • vite kvifor medieaktørar publiserer på sosiale medium
  • vite korleis journalistisk innhald som engasjerer på sosiale medium, kan utformast
  • kunne utforme eige journalistisk innhald for sosiale medium
  • forstå kva som er kjernen i journalistikken