Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Møte med munnlege informasjonskjelderChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomgått læringstien skal du

  • forstå korleis du skaper tillit og framstår truverdig i møte med munnlege informasjonskjelder
  • vite at det finst ulike typar kjelder og ulike typar informasjon
  • kunne gjennomføre eit intervju for å framskaffe og vurdere informasjon for føremålet