Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. JournalistikkChevronRight
 5. Slik byggjer du opp tekstenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Slik byggjer du opp teksten

Ei nyheitssak blir bygd opp med tittel, ingress, brødtekst og bilettekst. I tillegg må du ta med byline, altså kven som har laga saka.

Tittel, ingress og brødtekst

I denne filmen ser du korleis ein set opp ei sak med tittel, ingress og brødtekst.

Legg også merke til korleis intervjuobjekta, altså kjeldene, kjem til synes i saka: Ytringane deira blir innleidde med eit linjeskift og ein sitatstrek. Dette tyder at det som kjem etter sitatstreken, er hovudinnhaldet i det kjelda har sagt. Ta alltid med fullt namn. Bruk også tittelen dersom personen har det og han er relevant for saka.

 • Tittel: signaliserer kva saka handlar om
 • Ingress: gir svar på dei viktigaste spørsmåla (maks 30 ord)
 • Brødtekst: utdjupande tekst som blir delt opp i avsnitt
 • Mellomoverskrift: ei mindre overskrift som markerer eit hovudavsnitt i brødteksten og seier noko om innhaldet i avsnittet
 • Bilettekst: fortel kva biletet syner, og gir utdjupande informasjon
 • Byline: namnet på den som har skrive saka

Skrivemodellar

For å gjere saka aktuell for målgruppa kan du bruke den mest kjende modellen for oppbygging av ein skriftleg nyheitsreportasje; den omvende pyramiden. Han har fått namnet sitt fordi det viktigaste kjem først i ei nyheitssak.

Tittelen er overskrifta som fortel litt om kva saka handlar om. Han skal vere spennande på den måten at han trekkjer til seg lesarar. Ingressen fortel litt meir, men likevel ikkje alt.

Etter kvart fyller du ut med brødtekst. Det minst viktige skal stå til slutt. Dette kjem av at desken kuttar bakfrå dersom det er plassmangel.

Læringsressursar

Journalistikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale