Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Etikk og kjeldebrukChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til Ver Varsam-plakaten og vite kva delar av mediebransjen som bruker han

  • kjenne til Pressas Faglege Utval og korleis dette utvalet jobbar

  • vite noko om korleis journalistar vurderer truverdet til kjelder