Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. JournalistikkChevronRight
 5. Intervjuteknikk og objektivitetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Intervjuteknikk og objektivitet

En pro-israelsk demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRKs midtøsten-dekning.
Ein pro-israelsk demonstrasjon utanfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRK si dekning av krigen i Midtausen.

Oppgåve 1

Studer foredraget Avansert intervjuteknikk av nyheitsredaktør i NRK Nyheiter Per Anders Johansen.

 1. Johansen seier i føredraget sitt om intervjuteknikk: «Problemet er ofte oss journalister …». Korleis grunngir han denne påstanden?
 2. Gjer greie for det han omtalar som «Sawatskys syv dødelige synder».

Oppgåve 2

Lytt til Sven Egil Omdal si utgreiing om Objektivitet i journalistikken på NRK Skole.

 1. Forklar omgrepet objektivitet.
 2. Kvifor meiner Omdal at det er lett å fordreie verkelegheita i ei nyheitssak eller ein dokumentar på fjernsyn?
 3. Kva for verkemiddel blei brukt for å styre sjåarane si oppfatning av Bjugn-saka?
 4. Kva for skriftlege verkemiddel blir brukte i avisartiklar for å styre oppfatninga lesarane får av ei sak?
 5. Kvifor er det vanskeleg for ein journalist å vere objektiv?

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale