Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. Repetisjon om Mediebransjen 2ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Repetisjon om Mediebransjen 2

Sjå spørsmål

1. Kva er det viktigaste skiljet mellom journalistikkbransjen og informasjonsbransjen?

2. Kva er viktigaste føremål for journalistikken?

3. Kva tyder det å vere "den fjerde statsmakta"?

4. Kva regelverk hjelper journalistane med å jobbe kjeldekritisk?

5. Kva er gode eigenskapar for ein journalist?

6. Kva er dei "seks hjelparane" til journalisten?

7. Kva nyhetskriterium blir mykje brukt i journalistikken?

8. Kva nyheitskriterium er dette?

9. Kva hovudsjangrar er det vanleg å dele journalistikken inn i?

10. Kva er kjenneteiknet på objektiv journalistikk?

11. Kva er kjenneteiknet på subjektiv journalistikk?