Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. Repetisjon om Mediebransjen 1ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Repetisjon om Mediebransjen 1

Sjå spørsmål

1. Kva yrke høyrer til i mediebransjen?

2. I kva del av mediebransjen jobbar denne personen?

3. I kva medieyrke er førebuing og research viktig?

4. Kva kjenneteiknar mediebransjen?

5. Kva tyder omgrepet konvergens?

6. Kva er det viktigaste skiljet mellom journalistikken og kommunikasjonsbransjen?

7. Kva er kjerneoppgåvene til ein kommunikasjonsrådgivar?

8. Kva del av mediebransjen er reality shows inspirert av?

9. Kva tyder ordet reklame?

10. Kva kjenneteiknar reklame?

11. Kva meiner byråleiaren i denne filmen er det viktigaste for å lage ein god reklame?

12. Kva er AIDAS?

13. Kva vil det seie at reklamebransjen og marknadsføring er regulert?