Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mediebransjen

I mediebransjen finn vi mange ulike yrke. I alle yrke gjeld det lover og etiske retningslinjer som må følgast. Krav til kunnskapar og ferdigheiter varierer frå yrke til yrke, men til sjuande og sist handlar det om å kommunisere eit bodskap til ein sluttbrukar.

Om skilnaden på journalistikk, informasjon og reklame

Emne

Mediebransjen

 • Det finst mange spennande yrke og arbeidsområde å velje mellom i mediebransjen. Finn ut kva som passar deg i arbeidet med elevproduksjonar.

 • Journalistikk

  God journalistikk er ein føretsetnad for demokratiet. Difor må journalisten setje lys på hendingar med sanninga som rettesnor.

 • Kommunikasjonsbransjen er i vekst. Kvifor er det slik, og kva arbeidsoppgåver har ein kommunikasjonsrådgivar?

 • Marknadsføring

  Marknadsføring og reklame har som føremål å skape haldningar og endre åtferd.

 • Underhaldningsbransjen er eit samleomgrep for medieaktørar som skaper innhald med føremål å more eller underhalde publikum.