Hopp til innhald

Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Ei samling tverrfaglege arbeidsoppdrag i faga mediesamfunnet og medieuttrykk for elevar på medium og kommunikasjon.

 • Idéskaping og mediedesign står sentralt i utforminga av medieuttrykk. Opp gjennom tidene har det utvikla seg ulike trendar og stilartar.

 • Medieproduksjon

  Skaff deg kunnskapar om og erfaringar med HMS, utstyr, produksjonsprosessen og produksjon av bilete, lyd, skrift, levande bilete og nettsider.

 • God kommunikasjon handlar om å forstå korleis andre tenkjer, og om å kunne utforme ein bodskap på ein slik måte at det blir oppfatta av mottakaren.

 • Mediebransjen

  Gjer deg kjend med ulike medieyrker og ulikskapane på journalistikk, informasjon og reklame. Du lærer også om gjeldande lover og etiske retningslinjer.

 • Kvifor og korleis bruker vi media, og korleis påverkar dei oss? Og korleis kan vi finne fram i, vurdere og bruke informasjonen vi har tilgang på?

 • Vi ser nærmare på norsk mediestruktur, mediepolitikk og mediehistorie, og på korleis internasjonale forhold verkar inn på medieutviklinga.

 • Om korleis bruke læringsressursene i faga medieuttrykk og mediesamfunnet vg1, vg2 og vg3.

 • Stil- og filmhistorien gir oss eksempler på at uttrykk avgrenset i tid og sted får fellestrekk på grunn av tekniske nyvinninger og ideologiske strømninger.

Facebook