Medieuttrykk og mediesamfunnet

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Tverrfaglege medieoppdrag

  Ei samling tverrfaglege arbeidsoppdrag i faga mediesamfunnet og medieuttrykk for elevar på medium og kommunikasjon.

 • Idéskaping og mediedesign

  Idéskaping og mediedesign står sentralt i utforminga av medieuttrykk. Opp gjennom tidene har det utvikla seg ulike trendar og stilartar.

 • Medieproduksjon

  Skaff deg kunnskapar om og erfaringar med HMS, utstyr, produksjonsprosessen og produksjon av bilete, lyd, skrift, levande bilete og nettsider.

 • Kommunikasjon og medieuttrykk

  God kommunikasjon handlar om å forstå korleis andre tenkjer, og om å kunne utforme ein bodskap på ein slik måte at det blir oppfatta av mottakaren.

 • Mediebransjen

  Gjer deg kjend med ulike medieyrker og ulikskapane på journalistikk, informasjon og reklame. Du lærer også om gjeldande lover og etiske retningslinjer.

 • Individet og media

  Kvifor og korleis bruker vi media, og korleis påverkar dei oss? Og korleis kan vi finne fram i, vurdere og bruke informasjonen vi har tilgang på?

 • Media i samfunnet

  Vi ser nærmare på norsk mediestruktur, mediepolitikk og mediehistorie, og på korleis internasjonale forhold verkar inn på medieutviklinga.

 • Brukartips og årsplanar

  Om korleis bruke læringsressursene i faga medieuttrykk og mediesamfunnet vg1, vg2 og vg3.

Aktuelt

<p>I dette arbeidsoppdraget skal du jobbe med problemstillingar rundt mediebruk og identitetsdanning, og lage ei fotoutstilling om nettroll og nettmobbing saman med resten av klassen din.</p>  <p>&nbsp;</p>  <p><strong>L&aelig;ringsm&aring;l</strong></p>  <p>N&aring;r du er ferdig med denne l&aelig;ringsstien, skal du</p>  <ul>  <li>  <p>vite kva eit nettroll er, og kva nettmobbing kan f&oslash;re til</p>  </li>  <li>  <p>forst&aring; kva media har &aring; seie for identitetsdanning</p>  </li>  <li>  <p>kunne definere eit felles tema for ei utstilling saman med andre</p>  </li>  <li>  <p>bruke kamerainnstillingar, visuelle verkemiddel og forteljeteknikkar til &aring; lage eit bestemt medieuttrykk</p>  </li>  <li>  <p>kunne forklare og begrunne korleis du har brukt fototeknikk, visuelle verkemiddel og forteljeteknikkar for forme og formidle ein bodskap</p>  </li> </ul>

Fotoutstilling om nettroll

I dette arbeidsoppdraget skal du jobbe med problemstillingar rundt mediebruk og identitetsdanning og lage ei fotoutstilling om nettroll og nettmobbing saman med resten av klassen din.

Om medieuttrykk og mediesamfunnet

Grafitti av en pressemann skyter en avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.

Om medieuttrykk og mediesamfunnet

I programfaga medieuttrykk 1, 2 og 3 øver du deg på å utvikle idéar, og på å lage medieprodukt som kommuniserer med bestemte målgrupper. Slik får du innsikt i ulike medieyrke. I programfaga mediesamfunnet 1, 2 og 3 lærer du om rolla til media som kulturformidlar og aktør i demokratiske samfunnsprosessar. Du lærer også korleis du som mediebrukar kan vurdere informasjon og avdekkje skjulte bodskap.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.