Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Påverknad frå sosiale medium?

Etter arbeidet med denne læringsstien skal du

  • vite kva som særmerkjer marknadsføring overfor barn og unge i sosiale medium
  • undersøkje kva slags marknadsføring du er eksponert for i sosiale medium
  • forstå korleis marknadsføring i sosiale medium er knytt til dei personlege dataa dine