Hopp til innhald

Oppgåve

Supermat

Ifølgje tilhengjarane kan supermat sikre deg god helse og førebyggje sjukdommar. Har nokon typar mat heilt spesielle eigenskapar som gjer han spesielt sunn, og kva matvarer er i tilfelle det?


Oppgåve 1. Brassica

Sjå reklamefilmen over og svar på spørsmåla. (De finn ein teksta versjon av reklamefilmen på NRK.no frå 21.20 til 21.55.)

 1. Får du lyst til å prøve dette produktet? Kvifor? Kvifor ikkje?
 2. Trur du at Brassica kan gi deg meir energi? Grunngi svaret.
 3. Kven tenkjer du er målgruppa for denne reklamen?
 4. Kva verkemiddel bruker reklamen for å nå fram til målgruppa?

Oppgåve 2. Folkeopplysningen

Sjå Folkeopplysningen om supermat

 1. Korleis blir supermat marknadsført?
 2. Kvifor trur du at mange er villige til å bruke pengar på supermat?
 3. Kvifor trur du nokon blir meir overtydde av marknadsføring for supermat enn av kosthaldsråd frå staten?
 4. Kva metodar bruker Andreas Wahl for å finne ut om supermaten er så bra som reklamen lovar?

Utforsk ulike reklamar for supermat

 1. Finn eit døme på ein reklame for supermat.
 2. I kva grad stemmer informasjonen i reklamen du har funne med verkelegheita? Grunngi svaret.
 3. Vis dømet ditt til ein eller fleire av dei andre elevane saman med grunngivinga di.
 4. Diskuter døma i fellesskap. Stemmer reklamane de har funne med verkelegheita eller ikkje?

Sist oppdatert 20.05.2020
Skrive av Karl Henrik Aanesen

Læringsressursar

Livsstilsløgner