Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Mobbing og gruppepress

Korleis kan medvit rundt roller, normer og press bidra til å motarbeide mobbing?

Kjelder

Sist oppdatert 27.11.2019
Tekst: Eivind Sehested Zakariassen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Innanfor/utanfor

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar