Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Kva er årsakene til utanforskap, og korleis er det å falle utanfor fellesskapen? Det finst mange ulike former for utanforskap, og det kan opplevast svært forskjellig.

I denne læringstien skal du

  • lære kva utanforskap er og reflektere over kva det vil seie å vere utanfor
  • utforske årsaker og konsekvensar av ulike former for utanforskap
  • reflektere over korleis utanforskap kjem til uttrykk i tekstar på norsk og engelsk
  • diskutere korleis vi kan forhindre utanforskap

Denne læringsstien er tverrfagleg og kan brukast i samfunnskunnskap, norsk og engelsk. Du kan utforske ulike former for utanforskap frå ei samfunnsfagleg vinkling og jobbe med tekstar som beskriv utanforskap i norsk og engelsk.