Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Du har sparken!

Kva gjer du viss du mistar jobben? Rekningane strøymer inn, men inntektene stoppar opp. Kan du få støtte? Korleis skal du kome deg ut av knipa?

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Eldre herre i kvit skjorte sit bak eit gammaldags skrivebord med ei alvorleg mine. Foto.

Dagleg leiar Robert Murdoksen viser ikkje Siri nokon nåde og gir henne sparken når dei gjer nedskjeringar i avisa.

Siri sin draumejobb går ikkje heilt slik ho hadde tenkt. Etter eit drygt år står ho utan jobb. Kan du hjelpe Siri gjennom denne floken? Les historia og svar på spørsmåla undervegs. Du vil trenge hjelperessursane nedst på sida for å svare på oppgåvene.

Hjelperessursar

Oppsigelse (Arbeidstilsynet)

Arbeidsledig – hva nå? (ung.no)

Arbeidsledig (nav.no) Her finn du m.a. ein dagpengekalkulator.

Skattekalkulator (skatteetaten.no)

Sist oppdatert 02.04.2020
Skrive av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressursar

Plikter og rettar i arbeidslivet