Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Prezi i veg!

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Lag ein prezi!

Dersom du vil bli flink til å bruke prezi og andre digitale presentasjonsverktøy, må du øve – igjen og igjen. Gjorde du prezioppgåva i kapittelet om kjøpsåtferd? I så fall har du allereie litt trening og klarer å gjere oppgåva fortare denne gongen. Viss dette er den første gongen du lagar ein prezi, kan du gå inn på Prezi og orientere deg.

Kjøpsprosess, adopsjonsprosess, diffusjonsprosess

Bruk bilete, lyd, tekst og filmar til å presentere fagstoffet om kjøpsprosessen, adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen. Du vel sjølv vinkling. Kanskje vil du bruke bedrifta «di» som utgangspunkt, eller kanskje du vil bruke ein venn som skal kjøpe noko, som gjennomgangsfigur? Ver kreativ, og prøv å flette inn nokre ord om kjønnsrollespesialisering, viss du klarer.

Sist oppdatert 01.11.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kjeldemateriale