Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Stå på stand!

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Piktogram for plakatoppgave

Plakat

I denne praktiske oppgåva skal du lage ein stor plakat. Bruk tusj og saks, og kompletter plakaten med relevante bilete og illustrasjonar som kastar lys over og utdjuper poenga dine.

Innkjøpsprosessar i ei offentleg bedrift

Finn ei statleg eller kommunal bedrift (til dømes skulen du går på) og vel eitt eller to viktige produkt bedrifta kjøper inn. Finn ut kven som gjer kjøpa, og illustrer kva for nokre innkjøpsrutinar dei må følgje. Kanskje må du intervjue nokon av dei i bedrifta som har med innkjøp å gjere?

Sist oppdatert 31.10.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kjeldemateriale