Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ein modell av kjøpsprosessen

«Jippi, endeleg er huset vårt!» kunne ha vore tittelen på hovudbiletet. Det skildrar ein viktig fase i kjøpsprosessen: kjøpsavgjerda. Men det går føre seg viktige tankeprosessar i hovudet til forbrukaren både før og etter sjølve kjøpet. Også desse er ein del av kjøpsprosessen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Lykkelig par i sin nye leilighet. Foto.

Ein prosess i fem fasar

Nedanfor ser du eit enkelt flytdiagram som viser korleis vi kan dele kjøpsprosessen inn i fem fasar eller trinn. Sjølv om modellar alltid viser eit forenkla bilete av røynda, gir dei oss likevel nyttige knaggar å tenkje og jobbe ut frå. Dette er dei fem fasane i modellen vår:

  1. Problemerkjenning: Vi registrerer eit udekt behov.
  2. Informasjonssøking: Vi finn ulike løysingar som kan dekkje behovet.
  3. Vurdering av alternativ: Vi vurderer alternativa opp mot einannan.
  4. Kjøpsavgjerd: Vi bestemmer oss for det alternativet vi meiner dekkjer behovet best.
  5. Etterkjøpsåtferd: Vi vurderer om kjøpet vårt var riktig.
Kjøpsprosessen. Kollasj.
Sist oppdatert 07.12.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kjeldemateriale