Hopp til innhald

Markedsføring og ledelse 1

Psykologi og kjøpsåtferd

Kvifor vel vi dei produkta vi gjer? Og korleis kan vi som marknadsførarar få kunnskap om desse sidene ved forbrukarane? Psykologiske, sosiale og kulturelle faktorar påverkar kjøpsåtferda vår.

Kjøpsprosessen

Går kjøpsprosessen føre seg slik at vi ser eit produkt og deretter går rett bort og kjøper det? Nokre gonger er det så enkelt, andre gonger bruker vi lang tid for å orientere oss om kva som finst.

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kjeldemateriale