Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Blogg i veg!

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Piktogram for bloggoppgave

Kva meiner du?

No er det på tide å blogge litt om marknadsinformasjon, MIS og marknadsundersøkingar. Kanskje du kan finne ei problemstilling som set marknadsinformasjon i eit spesielt perspektiv?

(Har du ikkje skrive bloggoppgåver tidlegare, kan du til dømes bruke Blogger for å opprette ein fagblogg.)

Søkjelys på marknadsinformasjon

Den som vil, kan enkelt finne ein god del negativt å seie om marknadsinformasjon, til dømes at slik informasjon kan misbrukast, elleter at marknadsinformasjon kostar svært mykje og er med på å auke prisen på varene.

Men også på den positive sida er det mykje som kan nemnast, ikkje minst at marknadsinformasjon aukar kundeorienteringa til bedriftene. Dermed kan marknadsinformasjon også oppfattast som ei form for respekt for forbrukaren.

Same kva du skriv, så prøv å spisse bodskapen din slik at han kan skape debatt i klassen. Faglege debattar er ei god eksamensførebuing fordi dei gjer deg i stand til å svare på kritiske spørsmål frå eksaminator.

Sist oppdatert 31.10.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs