Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Køyr kamera!

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Piktogram for filmoppgave

Vel program sjølv

Bruk valfritt program for å lage film. Bruk gjerne musikk, stemme og skrift for å forklare det de synest bør komme fram av poeng. Presenter filmen dykkar for klassen.

Marknadsinformasjonssystemet til ein daglegvarebutikk

No skal du få lov til å tenkje gjennom korleis eit MIS kan sjå ut for ei bedrift i daglegvarebransjen, til dømes Joker, Coop Prix eller Meny – eller ein annan butikk som du kjenner til. Sjå gjennom emnet og repeter kva som høyrer med til MIS-et til ein organisasjon. Prøv å finne døme på alle delane av MIS-et for daglegvarebutikken de har valt.

Be klassen om tilbakemelding: Dei skal peike på éin ting ved filmen som var spesielt bra, og éin ting som de kan gjere betre.

Sist oppdatert 15.11.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs