Hopp til innhald

Markedsføring og ledelse 1

Situasjonsanalyse og marknadsinformasjon

For situasjonsanalyse og marknadsinformasjon finst data overalt. Men skal vi bruke det som underlag for å ta avgjerder, må vi tolke og setje dataa saman til eit større bilete.

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

Konkurransesituasjonen for bedrifter i dag er krevjande: Kundane blir stadig meir sofistikerte som ei følgje av betra levestandard og ein stadig meir internasjonalisert marknad, og talet på konkurrentar stig. Då treng bedriftene eit system for å halde oversikt.

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs