Hopp til innhald

Markedsføring og ledelse 1

Organisasjon og leiing

I emnet organisasjon og leiing lærer du korleis organisasjonar kan byggjast for å operere på ein effektiv måte slik at menneska som jobbar der, får brukt kunnskapane sine og kan yte sitt beste.