Hopp til innhald

Religion og etikk

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religionar og ikkje-religiøse livssyn. Du blir kjent med dei store verdsreligionane, men også med nyreligiøse rørsler og livssynshumanisme. Emnet handlar også om grunnleggjande spørsmål knytt til den rolla religionen har i samfunnet.

Jødedommen

Jødedommen er ein monoteistisk religion med opphav i Midtausten. Staten Israel er ein jødisk stat, men det bur jødar over heile verda, dei fleste i USA, og nokre i Europa. Omgrepet jøde blir også brukt om ikkje-truande personar med jødisk opphav.

Læringsressursar

Jødedommen