Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Teknologi - trugsel eller vedunder?

Robot som måler blodtrykk på menneske. Foto
Robot som måler blodtrykk på eit menneske. Trur du robotar vil erstatte legen sine arbeidsoppgåver i framtida?

Den britiske dokumentaren Teknologiens mørke sider tar for seg konsekvensane teknologi kan ha for arbeidsliv og sysselsetjing i samfunn. Dokumentaren er i to delar på omtrent 25 minutt kvar.

I denne oppgåva skal du sjå dei to delane. Deretter skal du løyse ein quiz om dokumentaren. På slutten av oppgåva skal du skrive om kva teknologi og digitalisering betyr for sysselsetjing i lokalsamfunnet ditt og det framtidige yrkesvalet ditt.

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kristin Sundstrøm (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kunnskaps- og informasjonssamfunnet

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar