Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Eldreomsorg 2058

Ny teknologi på fleire område

Teknologi blir utvikla og brukt på fleire og fleire område i samfunnet, også innanfor helse og medisin. I dag arbeider selskap med programvare som skal gjere det enklare å diagnostisere og behandle sjukdommar, og ny helseteknologi kan bli revolusjonerande. Program som kommuniserer med menneske på ein eller annan måte finst allereie – du har kanskje "snakka" med smartassistentar som Siri eller Bixby på telefonen din?

I animasjonen "Eldreomsorg i 2058" blir litt av denne framtida visualisert. Humoristisk, men nok med ein viss ironisk snert. Kan eldreomsorg ende slik i framtida, med program som ikkje tolkar og forstår menneskeleg kommunikasjon? Sjå animasjonen og diskuter:

  • Kva trur du slike former for kommunikasjon og teknologi gjer med samfunnet vi lever i? Kva for fordelar og ulemper ser du for deg?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kristin Sundstrøm (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kunnskaps- og informasjonssamfunnet