Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi

Produksjon og arbeid

Dette emnet tar for seg ei rekkje omgrep knytt til arbeid, arbeidsliv og produksjon i samfunnet.

Kunnskaps- og informasjonssamfunnet

Kva er kunnskaps- og informasjonssamfunnet, og korleis påverkar det individa i samfunnet? Dette er noko av det vi skal sjå på under dette emnet.

Læringsressursar

Kunnskaps- og informasjonssamfunnet