Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi

Produksjon og arbeid

Dette emnet tar for seg ei rekkje omgrep knytt til arbeid, arbeidsliv og produksjon i samfunnet.