Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsmål:

Du skal

  • vite kva omgrepet «kjønnsroller» tyder
  • kunne reflektere over kva sosialisering tyder for kjønnsroller
  • kunne finne fram til relevante kjelder om emnet
  • kunne vurdere kjelder
  • kunne gi eksempel på aktuelle problemstillingar knytte til likestilling og kjønn
  • kunne gi eksempel på korleis kjønnsrollesosialisering endrar seg over tid