Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Refleksjonsoppgåver til "Formeiring hos insekt"

Gjennom desse refleksjonsoppgåvene skal du bli meir kjent med nokre av insekta sine strategiar og formeiringssyklusar.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Øyenstikkere i paringshjul
 1. Har insekta indre eller ytre befrukting?

 2. Nokre insekt, slik som sommarfuglar, går igjennom fleire ulike fasar frå egg til vakse individ. Finn ut meir om korleis det er hjå sommarfuglane, og gi ei kort skildring av utviklinga.

 3. Knelere hvor hunnen spiser opp hannen etter parring.
  Knelarane er ei insektgruppe der hoa som oftast skaffar næring til egglegginga på ein drastisk måte. Bruk nettet til å finne ut meir om dette.

 4. Det finst ei rekkje ulike formeiringsstrategiar blant insekta. Nokre artar er det vi kallar sosiale og lever i kompliserte samfunn. Kvifor trur du at det har utvikla seg slike samfunn hjå einskilde artar? Kva for formeiringsfordelar kan slike grupper gi?

 5. Nokre artar har det vi kallar ufullstendig forvandling, medan andre har fullstendig forvandling. Kva er hovudskilnaden på desse to? Gi døme på artar frå begge.

 6. Kan du finne døme på ukjønna formeiring hjå insekt?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Ragnhild Baglo (CC BY-NC-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar