Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Refleksjonsoppgåver til "Formeiring hos krypdyr"

Gjennom refleksjonsoppgåvene skal du finne ut meir om krypdyra og formeiringsstrategiane deira.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Stålorm. Foto.
Stålorm
 1. Kvifor er det så få krypdyr i Noreg, trur du?

 2. Babyskilpadder som kravler mot vannet. foto.
  Babyskjelpadder som kravlar ut i havet.
  Du har sikkert sett filmar av dei store havskjelpaddene som med stort strev beveger seg på land for å leggje egg i sanden, og av ungane, som med stor risiko for å bli etne av sjøfugl, krabbar tilbake til havet og i sikkerheit. Kva trur du er dei største fordelane og ulempene ved ein slik formeiringsstrategi?

 3. Sleve (Anguis fragilis) er den einaste norske arten i gruppa stålormar.
  Voksen stålorm
  Han manglar bein og liknar ein slange, men høyrer likevel ikkje med blant slangane. Finn ut kvar sleve høyrer til systematisk, og korleis han formeirar seg.

 4. Bruk eksterne kjelder og finn informasjon om dei store landskjelpaddene på Galápagosøyane.
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar