Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Refleksjonsoppgåver til "Formeiring hos amfibium"

Gjennom refleksjonsoppgåvene skal du lære meir om formeiringa og livssyklusen til amfibia.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Padder som parer
 1. Bruk Rødliste for artar hos artsdatabanken.no og finn fram til utbreiing, raudlistekategori og kriteria for vern av dei seks norske amfibieartane.

 2. Rumpetroll
  Sjå på dette biletet av rumpetroll frå padde. Korleis kan du vite at desse rumpetrolla er i ferd med å gjennomgå metamorfose?

 3. Paddene svermar til ferskvatn i store mengder for å formeire seg tidleg om våren. Dette skjer vanlegvis ved kysten av Sør-Noreg i første halvdelen av april. Kva for fordelar og ulemper trur du at denne masseformeiringa i ein kort periode gir?

 4. Alytes obstetricand. Foto.
  Bruk eksterne kjelder og finn ut så mykje som du kan om formeiringsbiologien til frosken Alytes obstetricans, som på engelsk blir kalla "common midwife toad".

 5. Kva for fordelar har padder og froskar av at det blir utvikla eit vasshaldig geléhylster omkring egga deira?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar