Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Refleksjonsoppgåver til "Formeiring hos fisk"

Gjennom desse refleksjonsoppgåvene skal du finne ut meir om korleis fiskane formeirar seg.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
skrei
 1. Kva for fordelar og ulemper har guppyen av å føde levande ungar og av at hoa får nok sædceller til fleire svangerskap frå ei enkelt paring?

 2. Klovnefisk som gjemmer seg blant anemoner
  Klovnefisk blant anemonar.
  Klovnefiskar blir òg kalla «anemonefiskar» fordi dei lever heile livet sitt blant tentaklane til anemonar på korallrevet. Kva for fordelar har klovnefiskane av dette? (Bruk eksterne kjelder.)

 3. Tangsnella er ein nålefisk hos oss med eit komplisert og forunderleg formeiringsmønster. Tropiske slektningar er sjøhestane. Kva kan du finne ut om formeringsbiologien til sjøhestane?

 4. Silda er stimfisk og ein av dei aller viktigaste matfiskane våre. Tidleg om våren kjem ho inn til kysten for å gyte. Finn ut kva slags miljøfaktorar som styrer gytinga, og kvifor silda oftast gyter på grunne bukter med sandbotn.

 5. Bruk eksterne kjelder og finn fram til viktige område i Noreg der laksen gyter.

 6. Labrus bimaculatus
  Blåstål forandrar farge ved reproduksjon. Er det fleire artar som gjer dette?
  Kvifor trur du blåstålet utviklar spesielt kraftige fargar under paringsleiken? Kva for andre organismar kjenner du som har tilsvarande fargeforandringar når dei skal reprodusere?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar