Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Refleksjonsoppgåver til «Formeiring hos nesledyr»

Gjennom desse refleksjonsoppgåvene kan du lære meir om formeringsbiologien til nesledyra.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Glassmaneter sammen med brennmaneter. Foto.
 1. Sjøanemone på bunnen av Kvitehavet
  Sjøanemone på botnen av Kvitsjøen.
  Anemonar sit fast på botnen, oftast på steinar eller bryggjestolpar. Dei kan ikkje bevege seg. Korleis kan dei likevel spreie seg langs heile norskekysten og raskt kolonisere til dømes stolpane på ei ny bryggje?

 2. Kva trur du er årsakene til at dei vakre, tropiske korallreva ikkje veks hos oss her i nord?

 3. Kva for fordelar har glasmaneta av å formeire seg gjennom generasjonsveksling?

 4. Hesteaktinien (Actinia equina) med levendefødte unger
  Kva for fordelar og ulemper har hesteaktinien ved å vere vivipar (føde levande ungar)?

 5. Bruk eksterne kjelder og finn fram til faktaopplysningar om norske djupvasskorallrev.
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar