Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Refleksjonsoppgåver til «Formeiring hos flatormar»

Gjennom refleksjonsoppgåvene nedanfor kan du setje deg grundigare inn i levesettet og formeiringsbiologien til flatormane.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Fargerik marin flatorm
 1. Bruk eksterne kjelder og finn fram til korleis lakseparasitten Gyrodactylus salaris lever, og kvar i Noreg han har gjort stor skade. Korleis kjempar vi i Noreg imot parasitten?

 2. Leverikte, Fasciola hepatica
  Bruk eksterne kjelder og finn fram til livssyklusen til leverikten (Fasciola hepatica).

 3. Kva tilpassingar har bendelormen utvikla for eit parasittisk liv i tarmen eller i kroppshola til virveldyr?

 4. Mange flatormar kan regenerere (nydanne) kroppsdelar. Kva for andre dyregrupper kjenner du til som kan gjere dette? Kvifor kan ikkje pattedyr eller fuglar regenerere kroppsdelar, trur du?

 5. Mange av dei tropiske flimmerormane har flotte fargar. Kva slags nytte kan dei ha av dette?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar