Hopp til innhald

Biologi

Funksjon og tilpassing

I dette hovudområdet skal vi sjå på korleis funksjon, åtferd, vekst og formering hos både plantar og dyr har tilpassa seg ulike levevilkår og utvikla seg gjennom tidene. Når du jobbar med "Funksjon og tilpassing", har du nytte av bakgrunnskunnskap frå ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Formeiring hos dyr

Dyra er ei veldig variert gruppe organismar, og det er naturleg at det finst stor variasjon i korleis dei formeirer seg. I dette emnet skal du få oversikt over ulike strategiar dyra brukar for å formeire seg. Vi ser på likskapar og forskjellar i formeiringsåtferd hos alt frå små og slimete flatormar til store og lodne isbjørnar!

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

  • LearningPath

    Raudåte

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar