Hopp til innhald

Biologi

Funksjon og tilpassing

I dette hovudområdet skal vi sjå på korleis funksjon, åtferd, vekst og formering hos både plantar og dyr har tilpassa seg ulike levevilkår og utvikla seg gjennom tidene. Når du jobbar med "Funksjon og tilpassing", har du nytte av bakgrunnskunnskap frå ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Åtferd hos dyr

Etologi er læra om åtferda til dyr, og tar utgangspunkt i korleis dyr oppfører seg i sitt naturlege miljø. Åtferd som har gitt auka overleving, samt auka sjanse for å finne seg ein partnar slik at einfår ført gena sine vidare, har gitt evolusjonar suksess.

Læringsressursar

Åtferd hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff