Hopp til innhald

Biologi

Funksjon og tilpassing

I dette hovudområdet skal vi sjå på korleis funksjon, åtferd, vekst og formering hos både plantar og dyr har tilpassa seg ulike levevilkår og utvikla seg gjennom tidene. Når du jobbar med "Funksjon og tilpassing", har du nytte av bakgrunnskunnskap frå ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Gassutveksling hos ulike dyregrupper

Alle dyr må utveksle gassar med omgivnadane. Prosserar i kroppen vil stoppe opp ved mangel på oksygen, og avfallstoffet karbondioksid må skiljast ut. Det varierer korleis dei ulike dyregruppene løyser dette.

Læringsressursar

Gassutveksling hos ulike dyregrupper