Hopp til innhald

Biologi

Fysiologien til mennesket

I dette hovudområdet skal du lære om korleis organ i kroppen vår er bygde opp, og om korleis dei fungerer saman. Du skal lære om opptak, utskiljing, transport og kommunikasjon som sørgjer for stabile forhold.

Nervesystemet

Kroppen vår fungerer som ei eining, sjølv om han består av mange ulike celletypar, vev og organ. Dette er mogleg fordi nervesystemet formidlar og behandlar signal lynraskt til og frå alle delar av kroppen. Nervesystemet kontrollerer rørslene, refleksane og dei raske reaksjonane våre.

Læringsressursar

Nervesystemet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar