Hopp til innhald

Biologi

Den unge biologen

Den unge biologen handlar om å byggje opp naturvitskapleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og systematiske arbeidsmetodar både i teoi og praksis. Dette er kunnskapar og erfaringar som er nyttige i alle hovudområda i biologifaget.

Kjeldekritikk

Tilgangen til informasjon gjennom radio, tv, aviser, brosjyrar, blad og ikkje minst internett er enorm. Det er mange gode kjelder til kunnskap, men kan vi stole på alle? Kven som står bak? Er det fleire kjelder som fortel det same? Har du lov til å bruke innhaldet opp att?

Læringsressursar

Kjeldekritikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?