Hopp til innhald

Biologi

Den unge biologen

Den unge biologen handlar om å byggje opp naturvitskapleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og systematiske arbeidsmetodar både i teoi og praksis. Dette er kunnskapar og erfaringar som er nyttige i alle hovudområda i biologifaget.