Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Denne læringsstien tek for seg nøkkelarten raudåte; åtferd, formeiring og kva som påverkar egglegging og produksjon.
Artiklar, film og oppgåver i denne læringsstien er knytte til forsking på raudåte, hovudsakleg frå Transatlantisk havforskingstokt mai 2013.

 

Ved å arbeide med ressursane i denne læringsstien, vil du

  • få innblikk i raudåtas rolle i økosystemet og hovudtrekk i raudåtas formeiring
  • kunne reflektere over samanhengar mellom raudåtas åtferd og formeiringsevne, og sjå korleis ytre faktorar som klima og predatorar påverkar dette
  • forstå korleis forskarar går fram for å kartleggje samanhengar mellom miljø og ein arts produksjon