Hopp til innhald

Kokk- og servitørfag Vg2

Kosthald og helse

For at du skal kunne ta vare på deg sjølv og andre si helse gjennom mat og drikke, er det eit krav om kunnskap om innhaldet av næringsstoff i maten og kor du finn dei. Kostråda gir konkrete og enkle kvardagsråd som kan vere greie å bruke som eit hjelpemiddel når du skal setje saman ein meny og velje råvarer.

Læringsressursar

Kosthald og helse