Hopp til innhald

Kokk- og servitørfag Vg2

Menylære og dei ulike menytypane

Det er mange ting å ta omsyn til når vi skal planleggje ein meny. Ein meny byggjer ofte på mattradisjonar, kva for mat brukarane føretrekkjer, ernæring, høve og økonomi, for å nemne noko.