Hopp til innhald

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Grupper og kommunikasjon

Når du skal kommunisere i ei gruppe, er det viktig at du lærer deg ulike reglar for å få til ein god dialog. Du skal både lytte og vise interesse for kva andre seier og meiner, slik at de kan få ein god dialog. Det kan lett oppstå konfliktar om ikkje alle respekterer kvarandre i ei gruppe.

Fysisk aktivitet

Litt enkelt kan vi seie at fysisk aktivitet handlar om å bruke kroppen sin og røre seg. Fysisk aktivitet er svært viktig for helsa vår.

Læringsressursar

Fysisk aktivitet