Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Gruppeprosessar

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Barn flest er mykje av dagen saman med andre barn i grupper. Kor viktig er det for dei å høyre til i slike grupper? Korleis kan ei gruppe styrkje kjensla av tilhøyrsle og oppfylle behovet for omsorg som kvart barn har? Kan vi som vaksne gjere noko for å skape gode haldningar innad i gruppa? Og kva er viktig å passe på når ein set ho saman?

På Steinbråten barnehage i Oslo har dei lang røynsle med grupper og gruppeprosessar, og i denne filmen deler dei røynslene sine med oss.

Sist oppdatert 16.09.2018
Tekst: (CC BY-NC-SA)
Rettshavar: Terranova Media

Læringsressursar

Grupper og kommunikasjon