Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Om psykisk utviklingshemming

I denne filmen frå Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) kan du lære meir om kva det inneber å ha ei psykisk utviklingshemming.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Utfordringar til deg

  1. Forklar forskjellen på

    1. funksjonsnedsetjing
    2. funksjonshemming
    3. utviklingshemming
  2. Kvifor er det viktig å setje diagnosar på utviklingshemming?
  3. Kva blir meint med mental alder?
  4. Kvifor er det så viktig med fagkunnskap viss du skal jobbe med brukarar som har ei psykisk utviklingshemming?
Sist oppdatert 31.01.2020
Tekst: Vigdis Haugan (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kunnskap om funksjonshemmingar

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar