Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Intervju ein barne- og ungdomsarbeidar

Som lærling har Alana jobba både i barnehage og SFO. Ho har funne ut at mykje er likt i jobben med barn og unge, men at arbeidsoppgåvene kan vere svært forskjellige etter type arbeidsplass.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Mage grønne spørsmålstegn. Illustrasjon.

Oppgåve

Intervju ein barne- og ungdomsarbeidar som jobbar i vidaregåande skule, og finn svar på følgjande spørsmål:

  • Kva for arbeidsoppgåver har barne- og ungdomsarbeidaren?
  • Korleis er arbeidsdagen til barne- og ungdomsarbeidaren organisert?
  • Kva slags oppgåver har barne- og ungdomsarbeidaren eit sjølvstendig ansvar for?
Sist oppdatert 27.11.2018
Tekst: Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid (CC BY-SA)

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs