Hopp til innhald

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Kost og ernæring

Det å ha kompetanse i kost og ernæring betyr både å kjenne til tilrådingane og å kunne lage måltid for bestemte målgrupper. Dersom du har behov for å repetere den grunnleggjande kunnskapen, kan du gå attende til Vg1 helse- og oppvekstfag.

Læringsressursar

Kost og ernæring

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar