Hopp til innhald

Sida har flytta, men du kan finne den her:

 • Tverrfaglig samarbeid

  SubjectMaterialFagstoff
  Fagstoff
  Fagartikkel

  Tverrfagleg samarbeid betyr at fleire yrkesgrupper samarbeider for å vareta heile pasienten. Dette er særleg aktuelt med pasientar som har diagnosar som påverkar fleire funksjonar i kroppen, og der det er viktig å sjå fysiske skadar i samanheng med pasienten sin psykiske og sosiale situasjon. Skal ein leggje til rette for at pasienten skal få eit tilbod som dekkjer alle viktige behov, og der dei ulike tiltaka blir koordinerte til ein heilskap, er det heilt nødvendig at fleire yrkesgrupper blir trekte inn. Dei ulike yrkesgruppene må samarbeide slik at alle jobbar mot same mål.

  Opne i fag:
  • UTGÅTT - Yrkesfaglig fordypning (HS-HEA vg2) (LK06)ChevronRightFagarbeidar i helse- og omsorgssektorenChevronRightArbeidsglede og samarbeid
  • UTGÅTT - Yrkesutøvelse (HS-HEA vg2) (LK06)ChevronRightFagarbeidar i helse- og omsorgssektorenChevronRightArbeidsglede og samarbeid